PALĪDZI UZCELT MAN BAZNĪCIŅU, BALODĪT

Uz ļoti senas aitu kūtiņas atjaunotiem pamatiem jau pavasarī turpināšu būvēt pērn iesākto baznīciņu. Būvēju to vienatnē, reizēm palīgos aicinot mūsu naivo gleznotāju Jurīti. Sūtu dievpalīga balodīti arī pie jums, Dieva mīļotie cilvēki.

Kaspars Dimiters /010557-10531/
Konts: LV63UNLA0001046716777
SWIFT kods: UNLALV2X

+371 25451826
kaspars.dimiters@gmail.com
krustaskola.lv

2019.gada 7.martā Latvijā