Līga Dimitere: «DEBESJUMS VĒSTĪJUMS»

«DEBESJUMS VĒSTĪJUMS»

Vīrietis. Sieviete. Vai tu sieviete zini, ka tu esi sieviete.
Vai tu zini, ka esi radīta, lai mīlētu Dievu, lai būtu paklausīga savam vīram.
Vai tu zini, ka tev sieviete jau kā bērnam, kā meitenei ir jāsargā šķīstība.
Vai tu zini, ka tev ir jāsagaida tavs vienīgais vīrs, lai nevainībā dotos pie Dieva altāra
pēc svētības divu cilvēku savienošanai – gan garīgai, gan miesīgai laulībai.
Vai tu zini sieviete, ka tad tev piedzims bērni, kurus tu mīlēsi, kuriem tu mācīsi
mīlēt Dievu un cilvēkus.
Vai tu sieviete zini, ka tu neesi radīta lai brauktu pie stūres.
Vai tu sieviete zini, ka tu neesi kapteinis.
Vai tu sieviete zini, ka tu neesi valdnieks.
Vai tu sieviete zini, ka tu neesi vīrietis.
Vai tu sieviete zini, ka tev jānēsā skaistas, garas kleitas.
Vai tu sieviete zini, ka tev ir jānēsā skaisti lakati, kas apsedz tavu galvu.
Vai tu sieviete zini, ka tu esi ļoti skaista.
Vai tu sieviete zini, ka tu nedrīksti smēķēt.
Vai tu sieviete zini, ka tu drīksti ļauties mīlas priekam tikai ar savu vienīgo vīru.
Vai tu sieviete zini, ka iesētu tavā klēpī bērnu nedrīkst izraut – nogalināt.
Vai tu sieviete zini, ka ir jābūt paklausīgai savam vīram, ka pār vīru nedrīkst valdīt.
Vai tu sieviete zini, ka daudz dzīvē ir jāmīl un daudz ir jāpiedod.
Vai tu sieviete zini, ka pasaulē ir MĪLESTĪBA – KRISTUS.
Vai tu sieviete zini, ka dzīves laikā pats galvenais ir, lai tu tiktu pievienota
Svētajai Kristus Baznīcai.
Vai tu sieviete zini, ka tev ir jāpaspēj nokļūt pie grēksūdzes, lai tavi grēki
tev tiktu piedoti.
Vai tu sieviete zini – lai tavā sirdī ienāktu miers, lai būtu spēks dzīvot, mīlēt un piedot –
tev jāsaņem Svētais Vakarēdiens. Kristus saka: «ES ESMU dzīvības maize.» /Jāņa ev. 6:48/
Vai tu sieviete zini, ka tikai tad tu esi sieviete, tikai tad, pateicībā, tu pa īstam mīli,
tikai tad tu pa īstam piedod, tikai tad tu esi piedzimusi gan dzīvei – gan mūžībai.

LĪGA ANNA DIMITERE
PAREIZTICĪGA MĀTE UN SIEVA
SAVĀ 60. DZIMŠANAS DIENĀ
2017.GADS 5.JŪNIJS