dzērves 。。。

dzerves-ludzas
。。。
tik nedomā ka putni sūdzas
tā klaigājot
nē dzērves mūsu vietā lūdzas
pa purviem staigājot

Ελισαῖος
upciems
17。4。2016。